Anbefaler utvidet jakttid på grågås i Namsos

Fylkesmannen i Trøndelag går inn for å utvide både jakttid og eggsanking på grågås i Namsos kommune.

GÅSEJAKT: Namsos har en stor bestand av grågås og det er søkt om utvidet jakttid. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Etter søknad fra Midtre Namdal samkommune foreslås en endring i jaktforskriften for Namsos kommune.