Egen oljeforskrift

NAMDALSAVISA

GRONG: Formannskapet i Grong har sendt ut en forskrift på høring som omhandler nedgravde oljetanker. Det blir forbudt å fyre med mineralolje i vanlige fyringsanlegg fra nyttår, og kommunen vil forsikre seg om at gamle oljetanker som er grav ned blir fjernet på en tilfredsstillende måte slik at man unngår oljesøl en gang i framtida når tankene har rustet opp.