Helsedirektøren lettet over at Namsos består som studiested

Fungerende administrerende direktør Kathinka Meirik i Helse Nord-Trøndelag mener avgjørelsen er viktig for tilbudet til helseforetaket.

LETTELSE: Fungerende administrerende direktør Kathinka Meirik i Helse Nord-Trøndelag (HNT) er lettet over at Nord universitet i Namsos består som studiested.  Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fredag formiddag ble det klart at det i det nye forslaget om studiestruktur ved Nord universitet er foreslått at Namsos fortsetter som studiested.

Fungerende administrerende direktør Kathinka Meirik i Helse Nord-Trøndelag (HNT) mottok beskjeden med glede.

– Jeg kjenner umiddelbart at jeg blir veldig glad. Dette viser at vi har nådd fram med gode argumenter, både enkeltpersoner, politikere og styret vårt. Alle som har engasjert seg fortjener et klapp på skuldra, sier Meirik.


Nord-rektoren har snudd – Namsos består som studiested

Nord-rektorens endelige forslag til ny studiestedsstruktur er klar.

 

Hun mener også at det er viktig for kvaliteten på tjenestene helseforetaket tilbyr at Namsos består som studiested.

– Det betyr i hvert fall at vi fortsatt kan føle at vi fortsatt har god tilgang på helsepersonell. Dette vil ikke løse alle problemene, men det er kjempeviktig at vi får tilgang på gode vernepleiere, sykepleiere og farmasøyter. Det er grunnlaget for at vi kan ha et godt tilbud til innbyggerne, sier Meirik.


– Dette er en seier også for Namdalens muligheter og utvikling

Bak lukkede dører ble budskapet mottatt med applaus – og en stor porsjon lettelse og glede.

 

Selv om Meirik på forhånd hadde en følelse av at rektoren kom til å snu, synes hun at det er godt å få det bekreftet.

– Det virket som at det gikk vegen, men det er veldig godt å ha fått det svart på hvitt, sier Meirik.

Samtidig kommer HNT til å følge årvåkent med også på utredningen om paramedic-utdanningen, som inntil videre stilles i bero.