Nord-rektoren har snudd – Namsos består som studiested

Nord-rektorens endelige forslag til ny studiestedsstruktur er klar.

BESTÅR: Her har ansatte i Namsos fått vite at Namsos består som studiested.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Konstituert Nord-rektor Hanne Solheim Hansen har gjort flere endringer i den nye innstillinga om studiestedsstruktur i Nord universitet.

Når det gjelder Namsos, har rektoren snudd etter høringsperioden.

– I region Namdal skal vi videreføre en heltidsstudie i sykepleie. Vi skal fortsette med vernepleieutdanning og vi skal også ha farmasiutdanning, sier Hansen.

Paramedisin (ambulansefag) settes imdlertid på vent. Der blir det ikke opptak på studiet før i 2020.

Det endelige vedtaket om ny struktur skal gjøres i Nord-styret 26. juni.

Jubel i Namsos

Nyheten om at Namsos består som studiested ble mottatt med glede. Ansatte i Namsos klappet bak lukkede dører.

– Vi er veldig glade og lette. Ikke bare for oss selv, men for Namdalens muligheter og utvikling framover, er dette en stor seier. Men samtidig er det litt blanda følelser. Vi tenker på de 120 kollegaene som blir berørt av dette, forteller tillitsvalgte Oddbjørn Johansen og Kristen Okstad til NA.

Rektor innstiller på at Bodø og Levanger blir campuser hvor det vil bli satset på en videre utvikling og oppbygging av universitetets sterkeste fagmiljøer. Vesterålen, Mo i Rana, Namsos, Steinkjer og Stjørdal blir studiesteder, der det vil bli spissede fagsatsinger. Nesna og Sandnessjøen foreslås avviklet.

– Dette handler om å finne den beste løsninga for Nord universitet på lang sikt. Vi må ha mer forskning, vi må ha høyere og lik kvalitet i utdanning – og vi må omdisponere ressurser fra infrastruktur til faglig utvikling.

– Denne innstillinga svarer godt på den strategien vi har. Ved å samle flere av våre fagmiljø bygger vi opp både om våre doktorgradsutdanninger og profilområder som er blå- og grønn vekst, innovasjons og entreprenørskap og helse, oppvekst og velferd, sier konstituert Nord-rektor Hanne Solheim.

Mener Nord-rektoren må endre kurs – eller kastes

Nord universitet bør ikke avgjøre sin egen lokalisering, mener Bjørn Ola Holm (V) fra Rørvik, som har jobbet i kulissene i Venstre i Nord-debatten.

 

Nord: Har fått over 270 høringsuttalelser

Rektors innstilling til ny struktur for Nord universitet blir offentliggjort fredag. Først skal over 270 høringsuttalelser behandles.


263 høringsuttalelser

I løpet av høringsperioden kom det inn 263 høringsuttalelser, noe som ifølge rektor viser at studiestedsstrukturen engasjerer mange og bredt.

– Alle innspillene har blitt tatt godt imot og nøye vurdert. Dette handler om å skape en helhet for Nord slik at vi kan vokse, og da har det ikke vært mulig å ta hensyn til alle.
Ifølge rektor berører innstillingen ca. 120 av totalt rundt 1 300 ansatte direkte. Hun understreker at universitetet har behov for kompetansen hos de ansatte fremover, og at de derfor vil strekke seg langt etter å ha tilbud til alle berørte også fremover.

Omstillingsperioden vil bli på inntil tre år. Alle studentopptak i 2019 går som normalt.

Nord universitet: Rektors endelige innstilling til studiestedsstruktur ble lagt fram fredag.  

Dette er rektorens forslag til vedtak:

1) Nord universitet skal være tilstede i følgende regioner med tilhørende studiesteder:

 • Region Salten – studiested Bodø
 • Region Innherred – studiestedene Levanger og Steinkjer
 • Region Lofoten / Vesterålen – studiested Stokmarknes
 • Region Helgeland – studiested Mo i Rana
 • Region Namdalen – studiested Namsos
 • Værnesregionen – studiested Stjørdal

Bodø og Levanger som våre største studiesteder i henholdsvis Nordland og Trøndelag benevnes campuser.

Region Namdalen – studiested Namsos

 • Fagmiljøet og det ordinære bachelorstudiet i sykepleie videreføres. Kapasitet tilpasses behovet og måltallet for kandidater vurderes redusert.
 • Fagmiljøet og bachelorstudiet i vernepleie videreføres. Fagmiljøet skal i sterkere grad integreres med fagmiljøer i Levanger for å bidra til å utvikle BSV-utdanningene.
 • Fagmiljøet og farmasiutdanningen videreføres. Nord universitet initierer en nasjonal vurdering av bachelorutdanningene i farmasi i Norge og Nord universitet sin rolle og rammebetingelsene for denne.
 • Videre utvikling av fagmiljøet i paramedisin og planlagte opptak til studiet stilles inntil videre i bero.

Region Innherred – campus Levanger

 • Ledelsen for FLU er i Levanger
 • FLU, FSH og FSV har aktive forskningsmiljøer og ordinære studietilbud i Levanger
 • Fagmiljøene i Levanger har ansvar for distribuerte utdanninger og støtter fagmiljøene ved andre studiesteder
 • Samlokalisering av multimediefagene fra Steinkjer, teaterutdanningen fra Verdal med de estetiske og kunstneriske fagmiljøene i Levanger for å styrke utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Alle FSV sine fagmiljøer og utdanninger i Trøndelag lokaliseres til Levanger

Region Innherred – studiested Steinkjer

 • FBA har aktive forskningsmiljøer og ordinære grønne studietilbud i Steinkjer. Både fagmiljøene og utdanningene skal styrkes, og bidra til utviklingen av InnoCamp
 • HHNs fagmiljø og utdanninger videreføres og styrkes

Region Innherred – studiested Verdal

 • Som følge av flytting av teaterutdanningen har Nord universitet ingen aktivitet på Verdal, og studiestedet avvikles

Region Salten – campus Bodø

 • Rektor og ledelsen for de fire fakultetene HHN, FSV, FSH og FBA er i Bodø
 • Alle fakulteter har aktive forskningsmiljøer og ordinære studietilbud i Bodø
 • Ph.d.-utdanningene er forankret i Bodø
 • Fagmiljøene i Bodø har ansvar for distribuerte utdanninger og støtter fagmiljøene ved andre studiesteder
 • Fagmiljøet for lærerutdanningen og barnehagelærerutdanningene styrkes ved at fagmiljøene i Bodø og på Nesna integreres
 •  Det utvikles et sterkere fagmiljø for Nord universitet innen paramedisin i samspill med de andre ABIOK-miljøene

Region Lofoten og Vesterålen – studiested Stokmarknes

 • Den samlingsbaserte bachelorutdanningen i sykepleie for Lofoten og Vesterålen videreføres i Stokmarknes. Den faglige kvaliteten sikres gjennom en sterkere integrering av fagmiljøene for sykepleie i Bodø og Stokmarknes.
 • Etablering av samlingsbasert tilbud om master grunnskolelærerutdanning for Lofoten og Vesterålen i Stokmarknes, samordnet med tilbudet i Mo i Rana. Kvaliteten og gjennomføringen av utdanningen ivaretas av fagmiljøet i Bodø.

Region Helgeland – studiested Mo i Rana

 • Det ordinære bachelorstudiet i sykepleie videreføres og måltallet for kandidater økes. Fagmiljøet innen sykepleie forsterkes ved integrering av miljøene i Mo i Rana og Sandnessjøen til Mo i Rana.
 •  Fagmiljøet og studietilbudet innenfor økonomifagene videreføres. Samspillet med industri- og forskningsmiljøet utvikles videre.
 • Videreføring av samlingsbasert tilbud om master grunnskolelærerutdanning for Helgelandsregionen i Mo i Rana, samordnet med tilbudet i Stokmarknes. Kvaliteten og gjennomføringen av utdanningen ivaretas av fagmiljøet i Bodø og eventuelt Mo i Rana.

Region Helgeland – studiested Nesna

 • Ved samordning av fagmiljøene for lærerutdanningene i Bodø og eventuelt Mo i Rana, samt etablering av Mo i Rana som et av samlingsstedene, har Nord universitet ingen faglig aktivitet på Nesna. Studiestedet avvikles.

Region Helgeland – studiested Sandnessjøen

 • Ved samordning av fagmiljøene for sykepleierutdanningen i Mo i Rana har Nord universitet ingen faglig aktivitet i Sandnessjøen. Studiestedet avvikles.

Værnesregionen - studiested Stjørdal

 • Videre utvikling av trafikklærerutdanningen og tilhørende fagmiljø
 • Videreføre MBA tilbudet
 • Utvikles som et senter for etter- og videreutdanning