50 år siden fire personer omkom i en flyulykke på Snåsavatnet.

Klev var 14 år da han ble vitne til flyulykken

Denne uka er det 50 år siden den tragiske flyulykken på Snåsa skjedde. En ulykke som krevde fire menneskeliv – to voksne og to barn.

TRAGISK ULYKKE: 22. juni i 1969 omkom fire personer i ei tragisk flyulykke i Snåsavatnet. Slik så flykroppen ut etter flystyrten for nøyaktig 50 år siden.  Foto: Trønder-Avisa

NAMDALSAVISA

SNÅSA: «Den 22. juni 1969 vil bli stående som den lagnadstunge dagen for Snåsa. Den begynte så godt, denne dagen. Om formiddagen var vi samlet til kirkegang, og siden så det ut til at det skulle bli en dag av de mange. Om kvelden var hele bygda i sorg».