Fiskehelsenæringa mener de kan styrke fagmiljøet ved Nord Universitet

– Velger man å redusere eller fjerne utdanningstilbud, blir området mindre attraktivt

Fiskehelsenæringa i Namdalen frykter at ei nedleggelse av Nord Universitet i Namsos vil sette en stopper for utviklinga for næringa.

ØNSKER Å BEVARE LOKAL ARBEIDSKRAFT: Amund Lein fra Namdal Næringsforening, kommunalsjef for strategi og samfunnsutvikling Sigrid Tørriseng Angen, Alexander Lindseth i Aqua Kompetanse, Lasse Tyldum fra Veso Vikan og fabrikksjef i Pharmaq Trude Parnas.   Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – For å utvikle oss videre kreves det kompetanse i alle ledd. Farmasiutdanninga blir en viktig brikke for oss framover, sier avdelingsdirektør i Veso Vikan, Lasse Tyldum.