Fem viktige tips til alle som har fått sommerjobb

Mange ungdommer i Namdalen tar snart fatt på årets sommerjobb. – Husk at du har krav på en skriftlig arbeidskontrakt, selv om det bare er en deltidsjobb eller sommerjobb, sier Arbeidstilsynet.

Johan Håpnes og Anette Sagmo FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

RETTIGHETER: Det er viktig å vite hvilke plikter og rettigheter du har når du skal ut i sommerjobb. Her er Johan Håpnes og Anette Sagmo godt i gang med malinga da de hadde sommerjobb for noen siden.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

– En arbeidskontrakt er det aller viktigste du må ha for at du skal få det du har krav på og vite hva du skal gjøre på jobb, sier regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge.

Mange tør ikke stille krav

Mange unge føler de er så heldige når de får en jobb, at de verken vil eller tør stille krav eller si fra til sjefen dersom det er noe på jobb de ikke synes er greit. For noen er sommerjobben det første møtet med arbeidslivet. Mange vet ikke at de har krav på skriftlig arbeidsavtale og opplæring i jobben, og at sjefen har ansvar for å sørge for at de ikke blir skadet på jobb.

– Det er viktig med trygge og ryddige forhold på arbeidsplassen, også for unge arbeidstakere, sier Løvås.

Minstelønn i hotell og restaurant


For de som jobber i restaurant- eller hotellbransjen er det viktig å være oppmerksom på at det ved nyttår 2018 ble innført minstelønn i disse bransjene. For arbeidstakere over 20 år er minstelønna 167,90 kroner. Yngre arbeidstakere har egne satser. Mer informasjon om dette på www.arbeidstilsynet.no/minstelønn

Her er fem viktige ting å huske på for deg som skal ut i sommerjobb:

1. Du har krav på skriftlig arbeidskontrakt – uansett jobb. I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om: 

  • Arbeidstid
  • Lønn
  • Oppsigelsestid

2. Du har krav på å få vite når og hvor mye du skal jobbe.

3. Du har krav på overtidsbetalt når du jobber overtid.

4. Du har krav på skikkelig opplæring i arbeidet du skal utføre. Det handler både om hvordan jobben skal gjøres, og det er viktig for helsa og sikkerheten din.

5. Du har krav på minst én pause dersom arbeidstiden overstiger fem og en halv time.