Idrettslag får 70.000 til innkjøp av skilt og banner

NAMDALSAVISA

STATLAND: Som en del av regjeringas satsing på lokale trafikksikkerhetstiltak, har Samferdselsdepartementet bevilget 70.000 kroner til Statland IL.