MINNEORD

Johannes Skeie til minne

NAMDALSAVISA

Johannes Melvin Skeie er død. Han døde stille og rolig St. Hans aften. Vi ble kjent med Johs. (slik han het på folkemunne) mens vi var prestefolk i Kolvereid og Foldereid. Bekjentskapet oppstod nok gjennom sønnene hans, men snart ble det like naturlig å stikke innom Dagny og Johs. da vi var i Foldereid. Under et av disse besøkene ble ideen lansert om å lage leilighet til oss i underetasjen i butikken på Foldereid. Johs. var i «fyr og flamme», og med hans gjennomføringsevne ble de nødvendige formaliteter raskt ordnet, slik at Foldereid fikk sin «prest i butikk.»

Johs. slet store deler av livet med sykdom. Han hadde sine helsemessige utfordringer, men disse lot han aldri seire over levedagene sine. Hans manglende førlighet tok han til de grader igjen med en handlekraft og stayerevne som er sjeldent å oppleve. Visst fikk han motgang også, men han visste fort å reise seg igjen. Han var løsningsorientert. Alltid på jakt etter veien ut og veien videre. Han var en gründer – en entreprenør – i ordets rette og beste forstand. Entreprenøren er byggherre, og mye av Johs. sin virksomhet var byggende. Vi tar nok ikke for hardt i når vi spør hva Foldereid i dag hadde vært uten Johs sin kreativitet og skaperkraft??

Han var så ivrig og interessert. Han fulgte med. Han gledet seg over at lokalsamfunnet utviklet seg. Foldereid som «attraktivt stoppested» fikk han oppleve. Likedan hadde han stor glede av «Krambua.» Her var han trofast hver lørdag formiddag på «gubbekaffe.» Da ble både store og små verdensproblemer drøftet (om ikke løst).

Johs. likte å få besøk; både på Brækka og likedan i deres nye leilighet på Joker. Han ville høre nytt! Han hadde lest aviser, og ville gjerne diskutere og samtale om nyhetene. Han hadde i det hele tatt et intellekt som var imponerende. Egen livssituasjon og helse, var ikke det han helst ville prate om. Det var langt mer interessant å få et innblikk i det som rørte seg i lokalsamfunnet.

For sitt enestående engasjement for lokalsamfunnet ble det i forbindelse med hans 80-årsdag tatt initiativ til at han skulle få tildelt Kongens fortjenstemedalje. Søknad ble sendt til Slottet med anbefaling fra de rette instanser. Johs. fikk medaljen festet på jakken sin på 80-årsfeiringen i Foldereid samfunnshus sommeren 2008. Det var mange som gledet seg sammen med Johs. den kvelden. Senere samme høst fikk han og Dagny komme til Hans Majestet for å takke for tildelingen. I dag er dette godt å tenke på.

Om Johs. ikke lenger blir å treffe på Krambua eller i leiligheten han og Dagny har på Joker, er der nok minner om han i Foldereid å feste blikket på. Det er mye der som bærer hans signatur. Dette er også takket være hans tre sønner, Bjørnar, Håvard og Svein, som hver på sin måte har tatt over og også videreutviklet det Johs. skapte. Slik sett har alle tre forvaltet «farsarven» på en klok og god måte, slik vi alle oppfordres til i den gode Boken.

Johs. døde St. Hans aften. St. Hans feires til minne om døperen Johannes sin fødselsdag. Døperen var en forløper, en veirydder, en stifinner for Han som skulle komme etter og ta over. Døperen påpekte og påviste. Mange av disse egenskapene hadde Johs.

Tankene våre går i første rekke til Dagny og hennes familie. Hun stod trofast ved Johs. sin side livet ut. Takk, tusen takk, til deg for all hygge du har skapt hjemme med kaffe, læms og «vukkufurru.» Vi vet du var forberedt på at det gikk mot slutten, men døden kommer alltid med sitt før og sitt etter.

I takknemlighet og ærbødighet lyser vi fred over Johs. sitt minne.