Nesten 40 prosent av drikkevannet i Vikna når aldri fram

I Vikna lekker 39,3 prosent av den kommunale vannleveransen ut i intet. Da er det på høy tid å gjøre noe med det, mener professor Sveinung Sægrov ved NTNU.

ILLUSTRASJONSBILDE: Tall fra SSB viser at Namdalen er et område med forholdsvis tette vannledninger, men i Vikna lekker nesten 40 prosent ut.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

RØRVIK: SSBs statistikk viser at det i namdalskommunene er relativt lite vann som går til spille, sammenlignet med resten av landet. En kommune skiller seg imidlertid ut, og det er Vikna som står registrert med et svinn på 39,3 prosent.