I sammenslåings- og valgkampåret fyker investeringene i været i Nærøysund:

Sats heller på mer omsorg

INNSPILL

RIKTIG: Politikere fra Vikna og Nærøy har bevilget enorme summer til investeringer. Er det riktig? Det spør Thor Laneskog (KrF). 

Thor Lanesskog, førstekandidat Nærøysund KrF 

NAMDALSAVISA

Her om dagen spurte jeg sønnen min på fem hva som var det aller viktigste for ham. Han tenkte seg om noen sekunder mens han tygde på ei skive med hvitost før han svarte: «Å vær i lag med dokk». Han satte ord på det jeg ofte tar for gitt; takknemlighet over å få være sammen med familien.

Han minte meg på at jeg har mye å være takknemlig for, ikke minst at jeg er arbeidsfør og ser relativt lyst på hverdagen. Bare det at jeg er frisk nok til å reflektere over hvor godt jeg har det her jeg bor midt i Edens Hage, er fantastisk.

Selv om de aller fleste av oss heldigvis har det godt, er ikke alle i Nærøysund like heldige. Som lærer på ungdomstrinnet, leder av Hovedutvalg for helse og omsorg i Vikna, nabo, innbygger og venn, har det å få kikke inn dørsprekken til enkeltes liv, vært tungt. Mange sliter med å mestre hverdagen, og de sliter ofte alene.

Jeg kjenner ungdom med rus- og psykiatriproblematikk som faller mellom to stoler: For gamle for barnevernet, for unge for Nav. Jeg kjenner godt voksne som relativt nylig har blitt arbeidsuføre og mottar så lite trygd at pengene knapt rekker til å betale strømregninga. Jeg kjenner familier som aldri har tatt med ungene på sommerferie. Jeg kjenner flyktninger som har sett det onde i hvitøyet og ikke blir kvitt marerittene. Jeg kjenner eldre som er engstelige og gruer seg til de regelmessige turene til sykehus fordi det ikke er ledsagere om bord på bussene.

Alle disse, er helt avhengige av gode og likeverdige tjenester uansett hvor de bor i Nærøysund. Etter min mening, er det her vi som folkevalgte har vår viktigste oppgave: Å bidra til å skape verdige liv for alle innbyggerne, spesielt de som har en krevende livssituasjon.

Politikere fra Vikna og Nærøy har i dette sammenslåings- og valgkampåret bevilget enorme summer til investeringer. Alt ifra to idrettsanlegg til oppkjøp av fyr for bruk til allmennyttige formål, er i ferd med å bli realisert. Isolert sett, fornuftige investeringer alt sammen, men vi har dessverre ikke råd dersom vi på sikt også skal levere gode tjenester ut til folk.

Selv om Nærøysund for øyeblikket har rekordhøye inntekter, vokser som kjent intet tre inn i himmelen. Gjelda ved sammenslåing kan komme opp i svimlende 1.400 millioner kroner dersom alle vedtak blir gjennomført. Lån må som kjent betjenes, og kommunens driftskostnader ved å investere i nye bygg og anlegg, vil øke dramatisk.

Det vil fort kunne komme en tid da inntektene synker og det må kuttes i utgiftsposter. Prioriteringene vil bli ekle å håndtere for politikere som har gått til valg på «Tommel opp, alt er topp!». Som vanlig i nedgangstider, vil nedskjæringer gå ut over dem som har størst behov for kommunale tjenester: Hvem må rasjonaliseres bort i barnehagene og skolene? Miljøarbeideren? Språkassistenten? Hvordan kan det spares penger i en allerede presset hjemmesykepleie? Hva med familierådgiveren? Allerede knappe ressurser blir knappere, tjenestene dårligere.

Og var ikke hensikten med sammenslåingen av Nærøy og Vikna nettopp at kommunale tjenester skulle bli bedre for alle, ikke minst for dem som trenger dem mest? Det kan virke som om vi som lokalpolitikere er i ferd med å ødsle bort denne unike muligheten med å tekkes våre egne, og at valgflesket nå blir lagt i hauger på grillen.

Nærøysund KrF sier det høyt: «Det er kommunens plikt å tilby gode og likeverdige tjenester uansett hvor du bor». Både barnehager, skoler og helsesektoren må styrkes med flere kompetente og engasjerte medarbeidere for at dette løftet skal kunne innfris.


Det betyr at vi ikke kan si «Tommel opp!» til alt. Vi klarer oss antakelig med bare ett nytt idrettsanlegg, én ny svømmehall, en kommuneadministrasjon som bruker eksisterende bygningsmasse. Nye prosjekter må stoppes eller legges på vent slik at vi kan levere det som var hele hensikten med sammenslåingen: bedre tjenester.

La oss starte med det viktigste først: Å ta være på de av våre medmennesker som er avhengige av omsorg og tilhørighet. Det må prioriteres varme hender og kloke hoder, alle dem som gir de som sliter en grunn til å stå opp om morgenen. Det er dette jeg og Nærøysund KrF går til valg på.

Som sønnen min fikk fram: La oss være takknemlige for det vi har. En idrettshall eller to kan vente, så lenge vi har hverandre.