Sikringstiltak koster åtte millioner: – Et kvikkleireras kan føre til store konsekvenser

Det er observert flere utglidninger av elvebredden mot Sanddøla ved Formo i Grong. Nå vil NVE starte et sikringsarbeid som er beregnet å koste i overkant av åtte millioner kroner.

RASSIKRING: Stig Moum, Kommunalsjef for næring, miljø, landbruk, kultur, tekniske saker i Grong viser resultatet av ei av utglidningene mot Sanddøla ved Formo. Nå skal NVE sikre elvebredden og prosjektet har ei kostnadsramme på 8,1 millioner kroner. FOTO: BJØRN TORE NESS 

NAMDALSAVISA

GRONG: – Planlegginga er godt i gang og kommunestyret bevilget i sitt siste møte drøye 1,6 millioner kroner i såkalt «distriktsandel». Arbeidet vil starte etter sommerferien, forteller kommunalsjef Stig Moum i Grong kommune.