Avtale mellom Namsos kommune og etterlatte i varslersak

Høsten 2018 tapte de etterlatte i retten mot Namsos kommune. Nå er partene kommet til enighet om en avtale.

FRA VENSTRE: Saksøker Idar Buknotten, saksøkers advokat Kari Breirem og kommunens advokat Arne Haugland i Namdal tingrett høsten 2018.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Kommunen og de etterlatte etter en kommunalt ansatt som tok livet av seg har inngått en avtale.