Får holde villfanget fisk i merder

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Trøndelag fylkeskommune har gitt Rørvik Fisk AS tillatelse til fangstbasert akvakultur av torsk. Tillatelsen gjelder lokaliteten Småholman i Vikna. Maksimalt tillat biomasse er på 780 tonn.