Håvard blir teknisk sjef i både Nærøy og Vikna

Allerede 1. juli skal teknisk avdeling i Nærøy og Vikna jobbe tettere sammen før de ved nyttår slås sammen til en avdeling. Håvard Hernes skal lede etatene i begge kommunene.

Fra 1. juli skal Håvard Hernes lede teknisk avdeling i både Nærøy og Vikna. Ved nyttår blir avdelingene samlet i en enhet.  Foto: Privat

NAMDALSAVISA

NÆRØYSUND: Samlokaliseringa vil skje gradvis fra høsten og skal ende opp med at avdelinga lokaliseres i andre etasje i kommunehuset på Rørvik ved nyttår.