Lager handlingsplan for brannstasjon

NAMDALSAVISA

LEKA: Etter pålegg fra Arbeidstilsynet har Leka kommune oversendt en handlingsplan for oppgradering av Leka brannstasjon. I brevet til Arbeidstilsynet framgår det at planen skal besørge etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler og personalrom ved brannstasjonen i kommunen.