Museet Midt vil ha hele Namdalen inn på eiersida

Museet Midt IKS inviterer fem kommuner som fortsatt ikke er eiere til å bli det fra 2020. Da kan museet også endre navn til Museene i Namdalen (MIN).

KYST: Bryggene i Rørvik sentrum er en del av Museet Midt, der Vikna kommune også er en av de største eierne. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Alle de fem kommunene Osen, Flatanger, Leka, Høylandet og Røyrvik har mottatt tilsvarende invitasjon fra Museet Midt tidligere, basert på en utredning gjort av en arbeidsgruppe i selskapet.