Namsos er fortsatt en universitetsby

– For Namdalen er styrets beslutning helt avgjørende, mente ordfører Arnhild Holstad da vedtaket ble klubbet

FULGTE MED FRA SIDELINJA: Rektor Hanne Solheim Hansen i samtale med daglig leder i Namdal regionråd Ragnar Prestvik, ordfører i Vikna og styreleder i Namdal regionråd Amund Hellesø og Namsos-ordfører Arnhild Holstad.  Foto: Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa

Vi kan si det så enkelt som at vi klarer oss ikke uten Nord.

Arnhild Holstad, ordfører
NAMDALSAVISA

VÆRNES: Sykepleie og vernepleie flyttes ikke. Utredning av farmasi avblåses og blir i Namsos. Forslaget om å flytte paramedisin fra Namsos til Bodø stilles i bero inntil videre, heter det i vedtaket fra styret i Nord universitet.