SV er garantisten for et rikt kulturliv

MENING

KULTURSATSING: – Når vi nå bygger nye idrettshaller i Rørvik og på Kolvereid må vi legge til rette for møteplasser der barn og unge kan møtes på tvers av bakgrunn og interesser, skriver Frode Setran, Merethe Lervåg og Eline Devik i Nærøysund SV. 

NAMDALSAVISA

Et rikt kulturliv gir engasjement, deltakelse og nyskaping i et lokalsamfunn. Derfor vil vi i SV legge til rette for at Nærøysund har et godt kulturtilbud for de mange, uavhengig av adresse og lommebok. Bibliotekene og kulturskolene er grunnmuren for kulturlivet, og noe av det viktigste å satse på for å sikre deltakelse og bruk av kultur. I tillegg må vi legge til rette for at uorganisert barn og unge også får egnede lokaliteter i de nye idrettshallene som skal bygges.

Folkebibliotekene er blodårene i samfunnet vårt. De gjør kunnskap og kultur tilgjengelig for de mange uavhengig av lommebok og adresse. Skolebibliotekene gir barn en vei inn i lesing som er viktig for resten av livet, og sikrer innføring i informasjonssamfunnet.

SV har gjentatte ganger foreslått et nasjonalt bibliotekløft, men det er mer enn nok vi kan gjøre lokalt. Ved å prioritere midler til drift, innkjøp og bemanning på folkebibliotekene og skolebibliotek vil vi nå langt flere. Vi ønsker å gå lenger i ny kommunen med å innføre mer åpne biblioteker, der innbyggerne kan låse seg inn utenom normal åpningstid med lånekortet sitt.

Vi vil også stille krav og øke bevilgningene til kvalitet i skolebibliotekene med tilstrekkelige ansattressurser og oppdatert innhold.

Kulturskolen gir alle barn og unge mulighet til å utfolde seg og utvikle talentet sitt, og er et kraftsenter for det lokale kulturlivet. Men køene kan være lange og terskelen høy for å delta. Derfor vil SV skape en kulturskole som inkluderer de mange. SV vil senke prisene for deltakelse og fjerne ventelistene i kulturskolen slik at flere kan delta, og breie ut tilbudet i kulturskolene med flere former for kulturuttrykk.

Samtidig vil vi innføre samarbeid med SFO om kulturskoletimer i offentlig regi. Dette er i tråd med SVs heldagsskole filosofi.

Når vi nå bygger nye idrettshaller i Rørvik og på Kolvereid må vi legge til rette for møteplasser der barn og unge kan møtes på tvers av bakgrunn og interesser. Vi vil derfor prioritere tilbud til alle barn og unge for å unngå at forskjellene øker. Det er for mange familier som ikke har råd til å betale for dyre fritidstilbud. SV vil legge til rette for at så mange som mulig får gode tilbud og er takknemlig for BUA som ble åpnet på Kolvereid i forrige uke. Dette er et viktig virkemiddel for å ivareta likeverdighet.

Vi vil fortsatt stille krav til ungdomsmedvirkning i demokratiske prosesser, slik at ungdomsrådet får møte- og talerett i kommunestyremøtene i Nærøysund kommune.