Styret støtter Nord-rektoren – Namsos består som studiested

Etter 13 mot én stemme – kan jubelen slippes løs for fullt.

13 MOT 1: Rektor Hanne Solheim Hansen (f.v), styreleder Vigdis Moe Skarstein og styrets nestleder Bjørg Tørresdal under styremøtet i Nord universitet, som resulterte i at Namsos består som studiested.   Foto: Johan Arnt Nesgård

NAMDALSAVISA

VÆRNES: Under styremøtet i Nord universitet på Værnes onsdag, vedtok styret med 13 mot én stemme å gå for innstillinga – med noen presiseringer – som konstituert rektor Hanne Solheim Hansen la fram forrige uke.

Det har vært rettet massiv kritikk mot Nord-rektoren etter at hun la fram sin første innstilling, der hun var tydelig på at Namsos skulle legges ned som campus og heller få et såkalt distribuert, det vil si nettstøttet og samlingsbasert utdanning. Sykepleie og vernepleie skulle flyttes til Levanger, paramedisin til Bodø og farmasi skulle utredes nærmere.


Solheim Hansen blir ny rektor ved Nord universitet

Hanne Solheim Hansen går fra rollen som konstituert rektor til fast ansettelse i stillingen.

 

I rektors nye forslag, som styret onsdag behandlet, hadde Solheim Hansen snudd rundt Namsos som studiested.

– Sykepleie og vernepleie flyttes ikke. Utredning av farmasi avblåses og farmasi blir i Namsos. Forslaget om å flytte paramedisin fra Namsos til Bodø stilles i bero inntil videre.

– Viktigste saken som Nord har behandlet

Styreleder Vigdis Moe Skarstein startet debatten rundt framtidig studiestedsstruktur.

– Dette er den viktigste saken som Nord har behandlet til nå, og den tyngste saken. Det er kanskje den mest krevende saken noen har behandlet i noen universitet i Norge før. Det er et stort ansvar, sa Moe Skarstein før nytilsatt rektor Hanne Solheim Hansen presenterte innstillinga.

– Vi lager en omstrukturering for vekst, og for å legge til rette for robuste forskningsmiljøer. I dag har vi for liten forskning, og dagens drift er ikke økonomisk bærekraftig. Det har vært et veldig stort engasjement rundt høringsuttalelsene. Vi har lest gjennom alle, og uttalelsene har gitt oss ny informasjon, sa Solheim Hansen.


Namdal regionråd støttet kampanjen for Nord universitet i Namsos

Brukte 250.000 på PR-hjelp

Namdal regionråd bevilget inntil 250.000 kroner for å påvirke prosessen om Nords framtidige studiestedsstruktur. – Det ville vært galskap å ikke prøve, sier leder Amund Hellesø.

 

– En gledens dag

Stortingspolitikerne Andre Skjelstad (V) og Elin Agdestein (H) er godt fornøyd med rektors nye innstilling.


Stemte imot

Deretter fikk alle styremedlemmene mulighet til å si noe om innstillinga og sine tanker rundt strukturdebatten.

– Det er rett at rektor har tatt til seg ny informasjon i den innstillinga som nå legges fram. Færre endringer enn det rapporten hadde i første omgang, sa nestleder Bjørg Tørresdal.

Reidar Bye benyttet anledninga til å skryte av den nytilsatte rektoren.

– Rektor Hanne Solheim Hansen har vært dyktig, klok og har stått stødig i stormen. Om noen ikke visste det var et universitet mellom NTNU og Tromsø fra før, vet alle det nå.


Flaggjubel på H3 på Sykehuset Namsos

På vaktrommet på H3 vifter ansatte med norske flagg – i jubel, glede og lettelse.

 

– Dette er ei gledelig innstilling for Namdalen

– Det er ei innstilling med fokus på å videreføre bredden i fagtilbudet i Namsos.


Fire endringsforslag

Mathias Lauritzen, studentrepresentant, foreslo å opprettholde rektors første forslag. Og stemte dermed imot innstillinga.

– Vi skulle gått lenger i saken, og større endringer på den totale innstillinga rektor har kommet med, sa Lauritzen da han la fram sitt endringsforslag.

Lisbeth Flataaker la også fram et forslag om å vente med å stemme for Nesnas framtid til møte i oktober, men gikk inn for rektors innstilling med stemmeforklaring på sitt innspill.

I tillegg til Lauritzen og Flataakers endringsforslag, hadde Roar Tromsdal et forslag på at teaterutdanninga ikke skal flyttes til Levanger.

– Dersom forslaget ikke får flertall, må det settes som en forutsetning at utdanningen må sikres minst like like gode utviklingsmuligheter som ved Tindved Kulturhage.

Studentrepresentant Emma Giskås kom med forslag om at studiet «Spill og opplevelsesteknologi» videreføres på studiested Steinkjer.

Alle de fire forslagene ble nedstemt.


– Dette er en seier også for Namdalens muligheter og utvikling

Bak lukkede dører ble budskapet mottatt med applaus – og en stor porsjon lettelse og glede.