Foran lokalvalget

«Sørg for hyppigere og bedre kontroller på utesteder og dagligvarebutikker»

Bompengebråket kan gi inntrykk av at egen lommebok er det viktigste for velgerne. Men når vi blir spurt om hvilken sak som betyr mest for oss, trumfer helse det meste.
NAMDALSAVISA

Alkoholpolitikk er en stor del av helsepolitikken. I motsetning til mange andre saker, bestemmes mye av alkoholpolitikken lokalt. Særlig det som handler om god forebygging. Rus gir store negative konsekvenser for både enkeltmennesket, familien rundt og for kommunen. Derfor bør lokalvalget være et valg der vi snakker om en ansvarlig alkoholpolitikk.

Å drikke alkohol er blitt vanlig i stadig flere sammenhenger. En undersøkelse fra 2016 viser at 75 prosent av nordmenn ønsker seg flere alkoholfrie arenaer. Det er viktig at det finnes soner der barn og unge kan være trygge uten alkohol. Områder som idrettsarenaer og bibliotek bør være alkoholfrie, fordi dette er steder og arrangementer som skal være hyggelige for hele familien. Hvor mange alkoholfrie arenaer finnes det i kommunen din? Hva gjøres for å unngå at familier opplever fyll på det lokale idrettsarrangementet? Trygghet må prioriteres foran profitt.

En god alkoholpolitikk handler også om å gjøre utelivet trygt. I løpet av de siste 30 årene har antall skjenkesteder blitt tredoblet, og flere studier viser at svært berusede mennesker nesten alltid får kjøpe alkohol. Dette kan føre til store skader, både for personen selv, men også for dem rundt. Hele 70-80 prosent av de som er innblandet i voldelige situasjoner er påvirket av alkohol. En undersøkelse gjennomført av Helsedirektoratet viser at 36 prosent av befolkningen føler seg utrygge når de oppholder seg i sentrum på kveldstid i helgene i hjemkommunen sin.

Små endringer i skjenketiden gir en tydelig nedgang i utelivsvolden. Innskrenkning av skjenketiden kan derfor være et svært effektivt tiltak for å redusere vold og utrygghet. Lengre skjenketider er heller ikke et folkekrav: Seks av ti mener maksimaltiden for servering av alkohol på skjenkesteder bør være kl. 02.00 eller tidligere, ifølge en undersøkelse gjennomført av Sentio på vegne av Actis tidligere i år. Derfor oppfordrer vi politikerne til å la hensynet til trygghet og trivsel gå foran næringshensyn.

Kjære lokalpolitiker, vær med å løfte den lokale alkoholpolitikken i årets valg. Sørg for hyppigere og bedre kontroller på utesteder og dagligvarebutikker, flere alkoholfrie arenaer og reduksjon i skjenketidene. God alkoholpolitikk er god helsepolitikk fordi det vil gi flere mennesker bedre og tryggere liv.

Lykke til med å gjøre det viktige viktigst i årets valgkamp!