Inge Ryan skal lede nytt reindriftstyre

Etter at Sametinget har boikottet Reindiftstyret de siste fire årene, er det nå kommet på plass et nytt fullstendig styre med Inge Ryan fra Namsos som leder.

Mange rettighetssaker: – Reindriftstyret behandler mange ulike saker, men i stor grad handler de om rettigheter i reindriftsspørsmål.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

Det er Landbruks- og matdepartementet og Sametinget som setter sammen medlemmene i Reindiftstyret. De siste fire årene har det vært uenighet mellom Sametinget og departementet, som har slått ut i at Sametinget for siste fireårsperiode har boikottet Rendriftstyret.