Slik vil Mattilsynet bekjempe fiskevirus

Mattilsynet har utarbeidet en bekjempelsesplan mot Pankreassykdom (PD), for å hindre tap for næringa.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik  Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det melder Nærings- og fiskeridepartementet.