«Ronja Explorer» er en ekstra bred og grunn brønnbåt

Nybygget «Ronja Explorer» på 70 meter utmerker seg med å være 50 prosent bredere og vesentlig grunnere enn andre brønnbåter hun sammenliknes med.

375 TONN: «Ronja Explorer» er uvanlig bred og har kapasitet til å føre 375 tonn levende laks i lukket transport. 

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Sølvtrans-båten på 70x18 meter er arrangert for transport av smolt og slaktefisk i åpent og lukket system, samt ferskvannsbehandling for avlusing. Videre er hun rigget for å være servicefartøy for oppdrettsanlegg – og utstyrt med filter og UV-system for vannrensing for fisketransport og avlusing. Det innebærer rensing av alt utslipp til sjø.