– Etter fusjonen blir vi enda sterkere

Styrene i Coop Kolvereid og Coop Midt-Norge anbefaler fusjon. I august tar medlemmene den endelige avgjørelsen.

ANBEFALING: Styrene i Coop Kolvereid og Coop Midt-Norge har innstilt overfor årsmøtene sine at de to samvirkelagene skal fusjonere. Fra venstre: Torbjørn Skei, adm.dir. Coop Midt-Norge; Marit Dille, daglig leder Coop Kolvereid; Bjørn Vik-Mo, viseadm.dir. Coop Midt-Norge og Odd-Steinar Olsen, styreleder Coop Kolvereid. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Torsdag 27. juni vedtok et enstemmig styre i Coop Kolvereid å innstille på fusjon med Coop Midt-Norge. Tilsvarende vedtak ble gjort av styet i Coop Midt-Norge dagen etter.