Så farlig kan det være

Småbatterier havner ofte i restavfallet – det kan i verste fall ende med brann.

Kreditering: Gjensidige Forsikring

NAMDALSAVISA

Hver år importeres og selges det flere tusen tonn med batterier til norske husholdninger. Selv om mange er flinke til å returnere disse til godkjente miljøstasjoner, havner likevel en stor andel i restavfallet. Det vil si at det daglig havner tusenvis av små batterier rett i bosset.

– I tillegg til miljøforurensing er få klar over at et lite batteri kan være rene brannbomben, sier Rune S. Nielsen, brannekspert i Gjensidige.

Få er klar over brannfaren

– Mange oppbevarer batteriene i skuffer og skap, ofte sammen med mange andre forbrukerartikler. Havner et f. eks 9 volts batteri i restavfallet sammen med aluminiumsfolie eller stålull, kan det oppstå brann på kort tid, sier Nielsen.

I en brann der et hus blir totalskadet, kan det være vanskelig å avdekke brannårsaken. Nielsen vil likevel ikke se bort fra at batterier kan være skyld i noen av disse brannene.

Lite batteri – mye energi

Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder innkjøp og bruk av elektronisk utstyr. Felles for disse er at de aller fleste bruker strøm fra et batteri. Mobiler, klokker, head sett, ipader, leker, fjernkontroller, røykvarslere, bare for å nevne noen.

- Når batteriet må skiftes er det viktig å gjøre dette på rett måte, sier Nielsen. Få er nemmelig klar over at selv et brukt batteri kan ha nok energi i seg til å starte en brann.

Et vanlig 9 volts (røykvarslerbatteri) etter at det har eksplodert.  Foto: Gjensidige forsikring

 

Sikkerhet og miljø

– Brukte batterier skal leveres til godkjente miljøstasjoner og har ingenting i restavfallet å gjøre, sier Nielsen. Han forteller at det også oppstår branner på vei til eller i avfallsstasjoner på grunn av dette.

– Selv om de fleste aldri vil oppleve en brann, så får det likevel store konsekvenser for de som rammes. Når vi vet hvor lite som skal til for å starte en brann, tror Nielsen mange ville tenkt seg om gang til før de slenger et helt vanlig husholdningsbatteri rett i søppelet. Selv om de tror det er utladet, er det alltid litt strøm igjen, avslutter branneksperten.

Hvordan oppbevare batterier:

Batterier bær oppbevares i originalemballasjer i egnede bokser eller esker og ikke sammen med andre husholdningsartikler.

Hvordan levere tilbake husholdningsbatterier:

  • Forhandlere eller butikker som selger batterier. Noen butikker har egne miljøstasjoner.
  • Batteriene kan også leveres på kommunale mottaksstasjoner – ser mer info på www.sortere.no
  • Mange bedrifter har også egne bokser eller stasjoner for farlig avfall.
  • Batterier er ikke alltid helt utladet, så tape polene før de blir kastet
  • Mange apparater har innebygde oppladbare batterier som er vanskelig å skifte. Disse skal også returneres til egne miljøstasjoner.