Svarer Tore O. Sandvik

«Det dreier seg om å sette pasienten – ikke systemet – i førersetet»

Det er grunn til å glede seg over at norske sykehus behandler stadig flere og at ventelistene går ned. Ikke minst er regjeringens reform, fritt behandlingsvalg, viktig.

Sykehuset Namsos  Foto: Pål Morten Skaret

SVARER SANDVIK: Pål Sæther Eiden, Trøndelag Høyres fylkesordførerkandidat  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

Det dreier seg om å sette pasienten, ikke systemet, i førersetet. Hvis du som pasient må vente for lenge på behandling ved ditt sykehus har du rett til å velge et annet privat eller offentlig sykehus. Det er ikke sykehuset som skal bestemme. Det er pasienten.


Listhaug er en trussel

«Skytset må rettes mot rette instans og det er deres egen regjering, men det tør de ikke»

Høyre på Innherred er bekymret for sykehusene i Levanger og Namsos. Det er det all grunn til å gjøre.

 

Fylkesordfører Tore Sandvik hevder i lokalmedia at regjeringen «kronisk underfinansierer sykehusene». Slik er det naturligvis ikke. Uansett hvor mye penger vi bruker på sykehusene vil det være mulig å bruke mer. Men noen faktiske opplysninger forteller oss mer om realitetene:

På seks år har dagens regjering lagt til rette for en samlet aktivitetsvekst som ligger over veksten den rødgrønne regjeringen la til rette for på åtte år. 13,8 mot 10,5 prosent.

Ventetiden for behandling har gått ned med 13 dager og regjeringen har som ambisjon at den gjennomsnittlige ventetiden skal ned til 50 dager. Ventetiden gikk opp mens AP styrte.

Antallet som venter er redusert med mer enn 70 000.

Regjeringen gjeninnførte regelen om at psykisk helse og rus skal prioriteres. Det er uforståelig at Arbeiderpartiet ikke ville satse på disse gruppene som trenger hjelp mer enn nesten noen andre.

Fritt behandlingsvalg som setter pasienten i førersetet er innført.

Pakkeforløp som sikrer rask og forutsigbar behandling av blant annet kreftpasienter er innført.

Høyre vil være en vakthund som sikrer at pasientene i vår region også i fremtiden. Mens fylkesordføreren er opptatt av å krangle med nabofylket Møre og Romsdal er Høyre mest opptatt av å sikre et godt behandlingstilbud med pasienten i sentrum.