Har gitt flere tilsagn om tilskudd til trua naturtyper i Leka kommune

NAMDALSAVISA

LEKA: Fylkesmannen i Trøndelag har gitt flere tilsagn om tilskudd til trua naturtyper i Leka kommune for 2019. Det er gitt tilsagn på inntil 60.000 kroner til rekartlegging og revidering av skjøtselsplan for kystlynghei i Hortavær.