Har gitt tillatelse til utvidelse av småbåthavn i Nord-Gutvik

NAMDALSAVISA

GUTVIK: Leka kommune har gitt Gutvik småbåtforening tillatelse til justering og utvidelse av småbåthavn i Nord-Gutvik. Tiltakene kan ikke settes i verk før Kystverket og Nord-Trøndelag Havn Rørvik har gitt tillatelse.