Kommunene venter på millioner, men Havbruksfondet har krympet

Først i september vil kommunene få vite utbetalingene fra Havbruksfondet i 2019. Det anslåtte totalbeløpet er på 458,5 millioner kroner.

VENTER PÅ PENGER: I september får trolig kommunene vite hvor stor utbetaling de får far Havbruksfondet inneværende år. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: I fjor fikk norske kommuner og fylker tildelt rekordmye 2,75 milliarder kroner fra fondet. I det reviderte nasjonalbudsjettet som ble presentert i vår går det fram at utbetalingene i år blir betydelig lavere – og faktisk også sju millioner kroner lavere enn tidligere anslått.