Mistanke om alvorlig smittefare, Mattilsynet har innført restriksjoner

14-15 sauebesetninger i Trøndelag er ilagt restriksjoner etter mistanke om alvorlig sykdomssmitte.

FINNES IKKE BEHANDLING: Mædi og CAE er alvorlige sauesykdommer som det ikke finnes behandling for, men de er ikke farlig for mennesker. ILLUSTRASJONSBILDE  Foto: Bastian Øien Alstad

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Etter at Veterinærinstituttet har påvist at fire-fem sauer i en besetning i Trøndelag har antistoff mot lentivirus, som kan indikere de alvorlige sykdommene Mædi eller CAE, er 14-15 besetninger ilagt restriksjoner.