Klager på byggestøy fra lakseslakteri

NAMDALSAVISA

VIKNA: Fem personer har undertegnet et brev til Vikna kommune ved ordfører Amund Hellesø og Nils Williksen AS på oppstarten av arbeid ved lakseslakteriet på Flerengstrand. Klagen inneholder tre hovedpunkter, nemlig økning i støy, økt tungtrafikk og lite vanntrykk i kranene.