Rekordmange vil bli blodgivere

I løpet av livet vil annenhver nordmann vil trenge behandling med blodprodukter. Likevel utgjør blodgivere mindre enn to prosent av den norske befolkningen. Nå har hele 5.600 nye blodgivere meldte seg for landets blodbanker i juni.

GLEDELIG: Dobbelt så mange som i fjor har meldt seg som blodgivere.  Foto: Roy Enge

NAMDALSAVISA

Det er en dobling i forhold til samme tid i fjor, selv om det fortsatt er et stort behov for blodgivere.

– Det er svært gledelig at så mange vil bli blodgivere. Vi vil gjerne takke alle som gjør en uvurderlig innsats for at menneskeliv ikke skal gå tapt, sier Elizabeth Salas Andreassen, som er ansvarlig for blodgiverprogrammet til Røde Kors.

Kan ikke lages kunstig

Ettersom blod ikke kan fremstilles kunstig, men må gis og har begrenset holdbarhet, trenger blodbankene nye forsyninger hele tida. Selv om mange nye blodgivere kommer til hvert år, er det dessverre også mange som slutter å gi blod av diverse årsaker. Hvert år trenger vi 30.000 nye blodgivere for å styrke blodberedskapen i Norge.

– Takket være blodgivere kan tusenvis av nordmenn hvert år overleve sykdommer som kreft, kompliserte fødsler, store ulykker og brannskader. Mange livsviktige medisiner og behandlinger som vi tar for gitt, finnes takket være mennesker som frivillig setter av tid og bokstavelig talt gir av seg selv. Jeg vil derfor gjerne takke alle som stiller opp for å gi litt av seg selv, sier Salas Andreassen.

Kan ta tid å bli tappet

Samtidig vil hun minne alle de nye blodgiverne som har meldt seg om det kan ta litt tid før blodbankene kontakter dem for å sette opp timeavtale. Sommeren er en utfordrende tid for blodbankene fordi mange blodgivere er utilgjengelige grunnet ferie samtidig som behovet for blod er stort. I tillegg er det ferieavvikling mange steder.