Bjørøya har store planer for Litløya

Bjørøya Holding har startet prosessen som skal gi mulighet for vekst i oppdrettsnæringa, både til lands og til vanns.

REGULERING: Planområdet i Flatanger (markert med gult) omfatter et areal i sjø og på land på 238 dekar. 

NAMDALSAVISA

FLATANGER: HD Plan og Arkitektur AS har på vegne av Bjørøya Holding AS og Johan Lauvsnes varslet oppstart av reguleringsarbeid for Litløya i Flatanger.