Ekstra tilskuddsmidler til skogsveger

Fylkesmannen i Trøndelag opplever en uvanlig stor pågang av søknader om tilskudd til skogsveger. Nå kan de gi flere støtte etter å ha fått ekstra midler.
NAMDALSAVISA

TRØNDELAG: Den nye tildelingen på 4,8 millioner kroner kom etter at Fylkesmannen i Trøndelag nylig sendte en søknad til Landbruksdirektoratet og dokumenterte et ekstraordinært behov i 2019.

De nye tilskuddsmidlene gir Fylkesmannen i Trøndelag mulighet til å gi positive svar til flere av skogeiere som har søkt om tilskudd til bygging av skogsveg i år.

– Vi registrerer en uvanlig stor pågang av søknader om tilskudd til skogsveger i Trøndelag for tida, og selv om noen søkere nå vil få et tilsagn om støtte fra Fylkesmannen i Trøndelag har vi ikke midler til å innvilge alle søknadene, sier fylkesskogmester Rune Saursaunet, som forteller at de per i dag har søknader liggende for til sammen 18 millioner kroner.

– Den store aktiviteten på skogsvegbygging vi nå ser i Trøndelag er et resultat av målrettet innsats over flere år hvor kommunene, skognæringa, Fylkesmannen og fylkeskommunen i felleskap har satset på skogpådrivere og vegplanleggere. Dette kombinert med økte tilskuddsrammer bidrar nå til at skogindustrien i Trøndelag får mer lokalt virke i sin produksjon.