Her er MNAs skrekkeksempler på hodeløs avfallsplassering

Halvfulle malingsspann, bilbatterier, bensinkanner, vinduer, metallkrakk – og porselensdo. MNA er oppgitt over alt søppelet som flyter utenfor konteinerne.

Verken innbyggerne, vegfarende eller de som skal tømme konteinerne synes det er fint med en avfallshaug langs vegene.

Bård Sandnes, MNA
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Midtre Namdal Avfallsselskap har 175 punkter, der det står hytterenovasjonskonteinere og konteinere for glass- og metallemballasje.