SinkabergHansen åpner for fritt laksefiske etter noterømning på Oksbåsen i Tosenfjorden

SinkabergHansen åpner for fritt fiske og utlover en saftig dusør for fisken som rømte fra laksenota søndag: - Midt i denne uheldige i hendelsen håper vi at flest mulig vil delta i gjenfangst.

125.000 laks i merden: Det er åpnet for fritt fiske med stang og snøre ved Oksbåsen: I tillegg til at fangst kan beholdes, loves 300 kroner i dusør for hver fettfinne som leveres inn til SinkabergHansen.  Foto: Illustrasjonsbilde: Fred Jonny Hammerø

NAMDALSAVISA

MARØYA: – Fisk som rømmer permanent er det siste vi ønsker. Derfor håper vi at både en innleid aktør, samt så mange fritidsfiskere som mulig, vil redusere antall laks på avveie, sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg i et innlegg på Facebook.