Føler seg utrygge langs vegene: – Folk tar ikke hensyn når de suser forbi

Runar og Odd Åge har ansvaret for vedlikehold på og langs fylkesvegene – føler seg ikke trygg.

Mye veg: Runar Høier Mohrsen og Odd Åge Elstad har mye veg som skal ryddes for gress, busk og andre plantevekster. Her ved krysset ved Havik og Hals, hvor både skilt og autovern står i vegen. Det gjorde at jobben måtte gjøres manuelt.  Foto: Bjørn Tore Ness

Man kan prøve å stå like ved en bil som kjører forbi i 80 km/t.

Odd Åge Elstad
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Ofte når du kjører langs vegen har du kanskje sett en traktor eller liknende kjøretøy, hvor skiltet «kantklipping» er plassert på bak- eller framsida.