Disse kommunene fikk klima-tilskudd for 2019

15 kommuner og Trøndelag fylkeskommune har fått betydelig med «klimasats-midler» for tiltak som skal bidra til å redusere kommunale klimagassutslipp.

EL-BIL-LADER: Høylandet kommune har fått tilskudd til ladestasjoner for el-bil.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Trøndelag har fått over 26 millioner kroner av Klimasats-midlene for 2019. Til sammen 34 søknader er tildelt midler, mens 16 søknader ikke nådde opp denne gangen. Nasjonalt tildelte Miljødirektoratet nær 227,5 mill.kr. til kommunene.