For egen regning:

En smerte ingen medisin tar

Tunge fakta: De skremmende fakta er at det annenhver dag er noen i psykisk helsevern som avslutter livet selv, og man antar at for hvert selvmord er det seks ganger så mange selvmordsforsøk. 

NAMDALSAVISA

I sommer fikk vi nok en påminnelse om hvor skjørt livet kan være. Så tungt å leve at noen tar det ikke reverserbare valget. Jeg har selv venner som har avsluttet sitt liv på denne måten. Og det skjærer i hjertet når jeg leser i barn og unges dødsannonse: «de valgte å forlate oss». Noen så unge at de er venner og kjenninger av mine egne barnebarn.