Svaler på låven

Svalenes optimistiske kvitring i vimsende flukt over jordet, med resten av flokken sittende på telefonledningene, er et klassisk bilde på en god gammeldags sommer.
NAMDALSAVISA

Og selv om det har blitt mindre av både telefonledninger og svaler de seinere åra, er de flinke flygerne fremdeles markerte budbærere om at sommeren er her.