Fylkesmannen vil omgjøre ATV-tillatelse: – En alvorlig inngripen i privat næringsliv

Fylkesmannen mener Lierne kommune kan ha handlet i strid med regelverket da de har gitt dispensasjon til bruk av ATV i utmark. – Det er vi ikke enige i, sier rådmann Karl Audun Fagerli.

REAGERER: Rådmann Karl Audun Fagerli i Lierne kommune reagerer på Fylkesmannens varsel om mulig omgjøring av dispensasjoner for motorferdsel i utmark.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

LIERNE: Fredag varslet Fylkesmannen i Trøndelag om en mulig opphevelse av vedtak der Lierne kommune har gitt dispensasjon for barmarkskjøring. Det dreier seg om to søknader om dispensasjon fra loven om motorferdsel i utmark, som ble behandlet av kommunens motorferdselsutvalg henholdsvis 19. juni og 10. juli.