– Den vedvarende rømminga er skummel. Teknologien og drifta er ikke god nok

For ikke lenge siden rømte 49.000 oppdrettslaks fra en merde i Oksåsbåsen. Det tilsvarer 10 prosent av det totale innsiget av villaks for hele norskekysten.

ALVORLIG PROBLEM Daglig leder Frode Staldvik i Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø mener den vedvarende rømninga av oppdrettslaks fra oppdrettsanleggene er et alvorlig problem for villaksen.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

– Det er altfor mye rømming fra oppdrettsanleggene, og det er regnet som en av de mest alvorlige truslene for villaksen, sier Frode Staldvik, som er daglig leder for Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø.