Avdekket feil og mangler i legespesialist sitt arbeid – nå blir arbeidet gransket

Helse Nord-Trøndelag har varslet fylkeslegen om at helseforetakets interne kvalitetskontroll har avdekket feil og mangler ved en legespesialist sitt arbeid.

AVDEKKET FEIL OG MANGLER: Helse Nord-Trøndelag avdekket feil og mangler ved en legespesialist sitt arbeid.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

Det skriver Helse Nord-Trøndelag i en pressemelding.