Pøbelgran eller verdifull klimakjempe

Motstanderne mener sitkagrana ødelegger norsk (kyst-)natur, mens forkjemperne peker på klimagevinstene.

SITKASKOGEN i NAMSOS: Det er dunkelt og trærne står tette, ranke og store i sitkaskogen på Elvalandet. Knut Dreier, Mathias Sellæg, Per-Olav Meosli og Randi Dille mener at med tanke på framtida er sitkagrana en ressurs og ikke en naturpøbel. 

Om vi venter et par tusen år til har nok den norske grana tilpasset seg tilstrekkelig til å tåle kystklimaet. Spørsmålet er om vi har tid til å vente på det.

Mathias Sellæg
NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Planter vi fem millioner dekar sitkagran langs norskekysten, på steder andre treslag ikke kan vokse og hvor alternativet i dag er gjengroing, vil det alene kunne fange omkring halvparten av Norges samlede CO2-utslipp.