Pøbelgran eller verdifull klimakjempe

Motstanderne mener sitkagrana ødelegger norsk (kyst-)natur, mens forkjemperne peker på klimagevinstene.

SITKASKOGEN i NAMSOS: Det er dunkelt og trærne står tette, ranke og store i sitkaskogen på Elvalandet. Knut Dreier, Mathias Sellæg, Per-Olav Meosli og Randi Dille mener at med tanke på framtida er sitkagrana en ressurs og ikke en naturpøbel.  Foto: Øivind Rånes

Om vi venter et par tusen år til har nok den norske grana tilpasset seg tilstrekkelig til å tåle kystklimaet. Spørsmålet er om vi har tid til å vente på det.

Mathias Sellæg
NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Planter vi fem millioner dekar sitkagran langs norskekysten, på steder andre treslag ikke kan vokse og hvor alternativet i dag er gjengroing, vil det alene kunne fange omkring halvparten av Norges samlede CO2-utslipp.