Ungdomspolitiker fra Namsos

Mobbing - for alvorlig til å brukes som valgflesk

Elevundersøkelsen fra 2018 forteller oss at det årlig mobbes 50 000 elever ved norske skoler. Det er 50 000 for mange. At så mange elever møter opp på skolen med sekk på ryggen og klump i magen er ikke rett. Derfor tar KrF i regjering grep.

FEI FOR EGEN DØR: Mobbeproblematikken er for viktig til å brukes som valgflesk og svartmaling av andre partier, skriver Fonn.  Foto: Laurence Mouton

  Foto: Øivind Rånes

NAMDALSAVISA

27. juni skrev Åsmund Aukrust fra Ap i NA at KrFs arbeid mot mobbing i skolen er tom retorikk. Aukrusts angrep på KrF gir et uriktig bilde av hva KrF virkelig gjør på dette feltet og kan derfor ikke stå uimotsagt. Aukrust gir et inntrykk av at Ap i regjering gjorde mye for bekjempelse av mobbing, men Aukrust nevner ikke at Ap gav bort kunnskapsministeren til SV i samme regjering. Han retter kritikk mot at barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad henviser til hva Bondevik-regjeringen gjorde for 16 år siden, men nevner ikke at Kjell Magne Bondevik(KrF) var den første statsministeren som satte ordentlig fokus på mobbing. Han kritiserer regjeringen for å ikke følge forslag fra Djupedal-utvalget, men han nevner ikke at tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) omtaler de rødgrønnes mobbepolitikk som stunt fremfor tiltak som virket.

Mobbing er innenfor skolepolitikk, og i innlegget "En kritikk av Aps skolepolitikk" i Dagsavisen fra 17. oktober 2017 skriver medlem av Oslo Ap, Jan Jørgen Skartveit at "Aps skolepolitikk lenge har vært substansløs p.g.a. skolepolitikkens lave status innad i partiets organisasjon." Han kaller Aps skolepolitikk for "et øvingsområde, en mellomstasjon for unge talentfulle politikere." Og at det brukes for å skape seg et navn, slik at man kan få høyere posisjoner i partiet. Skartveit mener at om Ap skal lykkes med skolepolitikk må de først begynne å ta den alvorlig, og ikke bare henge seg på SVs og Sps skolepolitikk som skjedde ved forrige valg.

Sannheten er at KrF i regjering har fått gjennomslag for tiltak som skal forebygge og stoppe mobbing. Regjeringen har i samarbeid med Bufdir etablert ressurssiden og verktøyet jegvet.no for elever, lærer og foreldre om mobbing. Bufdir opplyser også på sine nettsider at barn i fattige familier oftere blir mobbet. Derfor har KrF har fått innført økt barnetrygd, en økning Ap var i mot. KrF har også fått gjennomslag for aktivitetskortet, som sikrer at alle barn får dekket minimum 2000 kroner til fritidsaktiviteter. Dette hindrer utenforskap og gir flere muligheten til å utfolde seg. Arbeidet mot mobbing krever tiltak som forebygger, ikke lovnader om rettsvern og tiltak når ulykken først har hendt.

Fra før har flere fylker ansatt et eget mobbeombud, som gav positive resultater. Derfor fikk KrF gjennom, allerede før de var i regjering, at dette skulle innføres i alle fylker. Ombudet skal sørge for at de som blir mobbet blir hørt og tatt på alvor. I tillegg skal dette være en person som skal hjelpe skolene til å drive forebyggende arbeid. For mange elever opplever å bli mobbet på skolen og i fritiden, og det er ikke greit. Problemet må tas på alvor, og bør ikke brukes til å svartmale slik Aukrust gjør.

KrF har også jobbet for å styrke skolehelsetjenesten ved å bevilge 1,3 milliarder mer. Skolehelsetjenesten kan både forebygge mobbing, og hjelpe de som blir mobbet. Mobbing bør løses så hurtig og lokalt som mulig. Derfor har regjeringen også økt antall lærere i skolen. Det hjelper ikke å bare kurse lærere om mobbing, om lærerne ikke har tid til gjennomføre det i praksis. Derfor tror vi at flere lærere vil gi lærerne bedre tid til å følge opp mobbing og oppdage det på et tidlig stadium.

KrF ønsker som alle andre partier en mobbefri skole, men vi har sørget for mobbeombud, flere lærere og bedret skolehelsetjeneste. Vi har i regjering tatt et krafttak mot mobbing, større enn det vi så da Arbeiderpartiet selv satt i regjering. KrF jobber stadig for å bedre elevers skolehverdag og vi kjemper for flere ansatte som jobber med å forebygge mobbing, bevilgning av penger til prosjekter som jobber med å bekjempe mobbing og flere helsesykepleiere. Mobbeproblematikken er for viktig til å brukes som valgflesk og svartmaling av andre partier, når man ikke har all verden å vise til selv.