Overvekta har stagnert

Forekomsten av fedme har økt dramatisk siden 1980 – men de senere åra har den avtatt, viser resultatene fra Hunt 4-undersøkelsen.

FETT NOK: 23 prosent av kvinnene i Trøndelag har konstatert fedme, og prosentandelen er nøyaktig den samme hos menn.  Foto: ILLUSTRASJONSFOTO

NAMDALSAVISA

For siden undersøkelsen i årene 2006 til 2008, har antall overvektige og med fedmeproblemer bare økt med ett prosentpoeng for kvinner, og to for menn.