Skrev doktoravhandling om dagtilbud

– Det er viktig å se mennesket før sykdommen

Gunn Eva Solum Myren ved Nord universitet har skrevet doktoravhandling om temaet «Dagtilbud for personer med demens som bor heime. Dagen i dag kan bli vår beste dag!».

AVHANDLING: Gunn Eva Solum Myren ved Nord universitet har skrevet doktoravhandling om dagtilbud til personer med demens. 

NAMDALSAVISA

Solum Myren disputerte 4. mai 2018, og konklusjonen hennes er at man må tenke individuelt og ikke bare gruppe når man skal utforme dagtilbud til personer med demens.