Aktiviserer demente – gir pårørende en avlastning

«Inn på tunet Norge» er en interesseorganisasjon som ble stifta 15. mars 2016. Flere av gårdene som er med, har organisert dagtilbud for mennesker med demens-diagnose og kognitiv svikt.

ANSVARLIGE: Brit Marie Skage (til venstre) er avdelingsleder for forebyggende og helsefremmende tjenester i Namsos kommune, mens Trude Refsås er daglig leder for «Inn på tunet» i Trøndelag. 

Jeg håper at folk som tenker at dette kan være et aktuelt tilbud for deres kjære, tar kontakt for å få informasjon.

Brit Marie Skage
NAMDALSAVISA

I Trøndelag er Trude Refsås daglig leder i «Inn på tunet». Hun forteller at det er andre året Grande gaard i Overhalla har tatt imot demente. De tilbyr nå dagtilbud til seks personer, fem timer én dag i uka.