Byttet ut gårdsdrift med bærproduksjon

Da bonden Magnar Gutvik ble syk, måtte han få hjelp fra broren sin til å drive gårdsbruket. Til slutt ble det for mye, og han startet med bringebærproduksjon i stedet.

Bringebæråker med utsikt: Med Heilhornet i bakgrunnen, og bringebær med gode vekstforhold, ligger alt til rette for et godt avlingsår for Magnar Gutvik og familien. 

NAMDALSAVISA

BINDALSEIDET: Magnar tok over gården etter sin far i 1995. Der drev de med svineproduksjon og ammekyr. Sykdommen han fikk i 2000 tok for mye krefter, og verken han eller broren klarte å holde gården i gang. De bestemte seg for å selge dyra. Etter nedturen startet han å kjøre buss med skoleelever. Det skulle heller ikke vare lenge. Noen få år etter den første sykdommen ble Magnar rammet av et nytt sykdomstilfelle, og kunne ikke fortsette å kjøre buss.